Ποιότητα

Η εταιρεία Ζ.ΜΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. φροντίζει να αναδεικνύει την εξέλιξή της, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των προϊόντων της.

Γι’αυτόν τον λόγο έχουμε προσανατολιστεί τα τελευταία έτη στην αναβάθμιση της ποιότητας διασκευής των οχημάτων μας και στην πιστοποίηση τους. Στο πλαίσιο αυτής της κινητοποίησης, η εταιρεία μας έχει αποκτήσει αξιόλογες πιστοποιήσεις, που αποδεικνύουν το γεγονός ότι τα προϊόντα πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και η εταιρεία έχει στην κατοχή της όλα τα τεχνικά μέσα για την περαιτέρω αναβάθμισή τους.

ΕΝ ΙSO 9001:2008

Η Ζ. ΜΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. έχει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO9001:2008 σε όλα τα στάδια της παραγωγής της για την διασκευή και την εμπορία των ασθενοφόρων, των ειδικών οχημάτων και την διάθεση και εμπορία του ιατρικού εξοπλισμού, καθώς και την επισκευή όλων αυτών.

ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348 (ΦΕΚ 32Β’/16.01.2004)

Η Ζ. ΜΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ως διασκευαστής προμηθεύει τον τελικό πελάτη με ασθενοφόρα που φέρουν ιατρικό εξοπλισμό ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων και οφείλει στα πλαίσια της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας να εφαρμόζει την ορθή εμπορία και διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Εγκρίσεις τύπου οχημάτων 2007/46

Η Ζ.ΜΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. στο πλαίσιο συνεργασίας της με την Mercedes Benz Hellas έχει προχωρήσει στην ικανοποίηση της οδηγίας 2007/46. Είναι η μοναδική εταιρία στην Ελλάδα που έχει ήδη εκδώσει Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου Ασθενοφόρου με τα κάτωθι στοιχεία:

  • EC Type Approval Certificate
  • e50*2007/46*0144*00
  • Η Συγκεκριμένη έγκριση αφορά το ασθενοφόρο Mercedes Sprinter και ενημερώνεται διαρκώς για τις επεκτάσεις της.
  • Στο πλαίσιο των νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών ικανοποιούνται τα πρότυπα ISO3779, 3780 και 3833, που αφορούν την ταυτοποίηση και απόδοση νέου αριθμού πλαισίου VIN σε κάθε διασκευαζόμενο όχημα. Ο συγκεκριμένος αριθμός έχει αποδοθεί στην εταιρεία μας από τον ΕΛΟΤ. Ο αριθμός αυτός αποδίδει απόλυτη ιχνηλασιμότητα του οχήματος, της διασκευής, αλλά και του ιατρικού εξοπλισμού που τοποθετείται εντος.

ΕΝ1789

Το συγκεκριμένο πρότυπο αφορά τα ασθενοφόρα και η εταιρεία μας έχει πιστοποιήσει οχήματά της στους φορέα πιστοποίησης  VTS για την έκδοση 2010 του προτύπου. Κάθε μέρα προσθέτει στον στόλο της τύπους και οχήματα που φέρουν αυτήν την πιστοποίηση της σε συνεργασία με Αναγνωρισμένους Φορείς Πιστοποίησης όπως o VTS και o TUV Austria.

Τοποθεσία Ελέγχου 2007/46

Οι εγκαταστάσεις και ο ειδικός εξοπλισμός της Ζ. ΜΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. χρησιμοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία Εγκρίσεων Τύπου TUV AUSTRIA για τον έλεγχο οχημάτων όλων των κατηγοριών και όλων των κατασκευαστών, με σκοπό την έκδοση εγκρίσεων τύπου μεμονωμένων ή μικρής σειράς παραγωγής σύμφωνα με την οδηγία 2007/46. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία μας διαθέτει μία σειρά από διακριβωμένα όργανα όπως φορητή ζυγαριά φορτηγών, παχύμετρα, γωνιόμετρα, αποστασιόμετρα, ραδιόμετρα κ.α., τα οποία χρησιμοποιούνται από τον αναγνωρισμένο από το Υ.ΜΕ. φορέα πιστοποίησης για την έκδοση εγκρίσεων τύπου στην Ελλάδα. Οι περισσότερες δοκιμές λαμβάνουν χώρα στο εργοστάσιο μας με ειδικές δοκιμές κάτω από την επίβλεψη, καθοδήγηση και ευθύνη του Φορέα Πιστοποίησης.

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Παραγωγής (production conformity) με βάση την οδηγία 2007/46

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από την VTS για την συμμόρφωση της παραγωγής της με βάση την οδηγία 2007/46 για τις Ευρωπαϊκές Εγκρίσεις εξωτερικού και είναι σε διαδικασία να πιστοποιηθεί από τον φορέα TUV AUSTRIA για τις Εγκρίσεις τύπου μικρής σειράς. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί φασεολόγια παραγωγής, σχέδια εξαρτημάτων, Οδηγίες Εργασίας και τηρεί όλες τις απαιτήσεις των εταιρειών οχημάτων για τις εσωτερικές διασκευές οχημάτων, όπως λόγου χάρη τον ορθό τρόπο κοχλιώσεων πάνω στα νεύρα του οχήματος κλπ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία Ζ. ΜΑΝΤΟΣ ΑΕΒΕ, εφαρμόζει και τηρεί σύστημα ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο, ISO 9001:2015 στις εξής δραστηριότητες:

Εισαγωγή και εμπορία ασθενοφόρων και ειδικών οχημάτων, καθώς και διασκευή των οχημάτων σε ασθενοφόρα και ειδικά οχήματα.

Κατεβάστε την Πολιτική Ποιότητας