Ειδικές δημιουργίες

Ο κλάδος μας έχει ειδικές απαιτήσεις, γι’αυτό και τα προϊόντα που σας παραδίδουμε έχουν ειδικό σχεδιασμό για να καλύπτουν τις δικές σας ιδιαίτερες ανάγκες και λειτουργίες.

Για να επιτύχουμε το σκοπό μας, λειτουργούμε με δύο αναγνωρισμένα συστήματα παραγωγής, το job-shop (Κατά Παραγγελία) και το customization system (Σύστημα Ευέλικτης Προσαρμογής), τηρώντας τις βασικές αρχές της Βιομηχανικής Διαχείρισης.

Βάσει των αναγκών του εκάστοτε πελάτη, οργανώνουμε την κατάλληλη στρατηγική, ώστε να κατασκευάζουμε καινοτόμα οχήματα απόλυτα προσαρμοσμένα στη χρήση για την οποία προορίζονται.

Παράλληλα, λαμβάνουμε υπόψη όλους τους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το εκάστοτε όχημα, π.χ. καιρικές συνθήκες, ώστε να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε απαίτηση.

Κατά τη διάρκεια της διασκευής των οχημάτων, κάθε λεπτομέρεια εργονομικού σχεδιασμού έχει σκοπό την επίτευξη της μέγιστης λειτουργικότητας και ασφάλειας. Και φυσικά, δε στοχεύουμε απλά στην ολοκλήρωση του έργου, αλλά και στην επιτυχημένη υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών μας.