Ασθενοφόρα Μεμονωμένα

DCIM100GOPRO

DCIM100GOPRO

DCIM100GOPRO

DCIM100GOPRO

100_0243 100_0244 100_0246 100_0251

Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να διασκευάζει ασθενοφόρα όλων των κατασκευαστριών εταιρειών όπως π.χ. VWT5,  Ford Transit etc. ακολουθώντας τις αρχές του EN1789 με έκδοση μεμονωμένης έγκρισης τύπου.